disclaimer

אתר אדוקס הוא אתר קורסים.

כל הזכויות שמורות לרן מגל. אין להעתיק תוכן ללא אישור מפורש מבעל האתר.

האחריות מתייחסת אך ורק לתלמידי הקורס שרכשו את אחד מהקורסים המוצעים באתר.

כל הקורסים הינם פרי ידיעתו ונסיונו רב השנים של רן מגל.

הקורסים מעניקים ידע ותו לא. מכיוון שמדובר במוצרי מידע - אין כל הבטחה או אחריות על הכשרתם של תלמידי הקורס מכיוון שההצלחה תלויה אך ורק בתלמיד עצמו.

יש אחריות של שבוע בו אם התלמיד לא מרגיש שהוא מקבל את הערך לו קיווה - הוא יכול להודיע לרן מגל במייל molecaster@gmail.com או בטלפון: 0523685655 ויקבל את כספו בחזרה פחות דמי ביטול בסך 119 ש"ח.

כל הקורסים יהיו זמינים לתלמיד למשך שנה לפחות.

בכל שאלה או בקשה - ניתן לפנות לאימייל או לטלפון שמוזכרים לנ"ל.